2. Hvordan regne ut median


For å finne medianen i et datasett kan du bruke ett av de følgende alternativene:

 


1) Marker hele datasettet (eks: A1:A100) og sorter det fra minste til største verdi. I hjem-fanen er det en seksjon som heter Redigering, og her finner du Sorter og filtrer. Klikk på den, og deretter Sorter fra minste til største. Når det er gjort må du finne den midterste posisjonen i datasettet. Hvis datasettet har et odde antall oppføringer (n), er medianen verdien til oppføring nummer ((n+1)/2). Hvis antallet oppføringer (n) i datasettet er partall, er medianen gjennomsnittet av oppføring nummer (n/2) og ((n/2)+1). I vårt praktiske eksempel er antallet oppføringer i datasettet partall (n=100). Medianen er derfor gjennomsnittet av oppføring nummer (100/2) og ((100/2)+1), altså gjennomsnittet av verdien til oppføring nummer 50 og 51.

 

Skjermbilde 2016-11-28 23.18.332) Eller enda enklere, bruk funksjonen for median: =MEDIAN(...) direkte. Hvis vi følger eksempelet til punkt 1), skriv inn =MEDIAN(A1:A100) for å få medianen til datasettet.

 

  Fant du det du lette etter? Did you find this helpful?
[Average: 0]