Hvordan beregne gjennomsnitt


For å beregne gjennomsnittet av et datasett, kan du bruke et av de følgende alternativene:

 

1) Dele summen av datasette på antallet verdier i datasettet (som er per definisjon hvordan gjennomsnitt blir beregnet). Totalsum kan lett beregnes ved hjelp av funksjonen =SUMMER(...); og antallet verdier kan bli hentet ut av funksjonen =ANTALL(...), som teller antall celler i datasettet som inneholder tall (tomme celler og celler som inneholder tekst telles ikke). Skriv inn =SUMMER(...)/ANTALL(...), og bytt ut ... med koordinatene til datasettet for å få beregnet gjennomsnittet. Se eksempelet ovenfor.

 

gjennomsnitt2-web.png2) Eller enda enklere: bruk funksjonen for gjennomsnitt =GJENNOMSNITT. Se eksempelet vårt til høyre.

 

 

gjennomsnitt3-web.png3) Få et raskt overblikk over gjennomsnittet og andre verdier ved å markere datasettet ditt. Her vises tre verdier: Gjennomsnitt, antallet celler som inneholder numerisk data (ANTALL), og summen.

  Fant du det du lette etter? Did you find this helpful?
[Average: 0]