Examples in biology courses
CTD (conductivity, temperature and depth) is an ocean research tool that is used during research cruises to measure the physical properties in the water. Watch this video to learn more about CTD sampling. https://bioceed.uib.no/dropfolder/TE2LE/BIO325-2017-Gr4.mp4 When the CTD has returned to the surface after measuring the data, the crew on the […]

CTD-data: how to use and presentMan kan beregne standardavviket ved bruke ett av de følgende alternativene: 1) Standardavviket er faktisk kvadratroten av varians. I Excel kan du derfor skrive inn: =ROT(VARIANS(...)). Eksempel: =ROT(VARIANS(A1:A100)).   2) Bruk funksjonen =STDAV.S(...) eller =STDAV.P(...) for å beregne standardavviket til henholdsvis et utvalg av populasjonen (sample), eller hele populasjonen.   […]

Hvordan beregne standardavvik


 Presenteres av: Marius Rydningen Saltvedt   Diauxi er en mekanisme for regulering av enzymsyntese som kalles katabolitt represjon. Det viser seg at syntesen av forskjellige (uavhengige) katabolske enzymer er hemmet når en mikroorganisme utnytter (vokser på) en bestemt energikilde, som f.eks. glukose. Dersom vekstmediet i tillegg til glukose også […]

Mikrobiologi – Diauxi Forsøk