Examples in biology coursesWe can perform many methods to visualize and analyze multivarate data. In the tutorial you can find scripts and a short description to 3 of the most commonly used ones: Cluster analysis Multi dimensional scaling (MDS) PCR/RDA In this post, we will look at Principal Component Analysis (PCR) and RDA. […]

5.5 Multivariate analysis – PCA/RDA


Below, you will find some examples of plots and scripts that are relevant for some of your projects. There is also an own section on ggplot in bioSTATS, and at the ggplot web-page.   Example 1: Polar cod contribution to fish community For the plots below you will need the […]

6.3 Example scripts for some plotsIntroduction on many basics are covered other places in the R-tutorial. I encourage you to look around there if you need help with basic operations.  Still, below I mention some basics that you will need. Creating objects R treats our data as objects. They can be single vectors, matrices, lists […]

4.2 Some basics

Man kan beregne standardavviket ved bruke ett av de følgende alternativene: 1) Standardavviket er faktisk kvadratroten av varians. I Excel kan du derfor skrive inn: =ROT(VARIANS(...)). Eksempel: =ROT(VARIANS(A1:A100)).   2) Bruk funksjonen =STDAV.S(...) eller =STDAV.P(...) for å beregne standardavviket til henholdsvis et utvalg av populasjonen (sample), eller hele populasjonen.   […]

Hvordan beregne standardavvik


 Presenteres av: Marius Rydningen Saltvedt   Diauxi er en mekanisme for regulering av enzymsyntese som kalles katabolitt represjon. Det viser seg at syntesen av forskjellige (uavhengige) katabolske enzymer er hemmet når en mikroorganisme utnytter (vokser på) en bestemt energikilde, som f.eks. glukose. Dersom vekstmediet i tillegg til glukose også […]

Mikrobiologi – Diauxi Forsøk