BIO101 – Organismebiologi

I kurset BIO101 – Organismebiologi er et av målene at dere skal bli presentert for generelle bygningstrekk hos sentrale organismegrupper via forelesninger og laboratorium øvelser. Klassiske dissekerings- og mikroskoperingsteknikker vil bli brukt til å demonstrere morfologiske strukturer og biosystematiske detaljer hos utvalgte planter og dyr. I praksis innebærer dette at etter dere har observert og eventuelt dissekert, skal dere vise hva dere har observert ved hjelp av vitenskapelige illustrasjoner. For å gjøre dette på en ordentlig måte, samt få journalene godkjent, har vi en del krav som vi skal gå gjennom her.

I vitenskapelige illustrasjoner ønsker vi:

 1. Klarhet – tydelige, store tegninger, unngå rot
 2. Nøyaktighet – tegn det du ser, ikke det du tror er forventet at du ser, eller det du synes ville har vært mer kunstneriske! Størrelser, proporsjoner og form på de ulike strukturene bør være et fokus når du tegner.
 3. Informasjon – sett navn på alle strukturer og skriv en informativ figurtekst. Hovedmålet med en vitenskapelig illustrasjon er å formidle informasjon.

Du vil gjøre deg selv en stor tjeneste om du bruker tid til å se på prøven før du begynner å tegne. Prøv å forstå hva som er hovedstrukturene, hva er viktig, hvilke detaljer bør du legge merke til, og hva som må bli med i tegningen din.

Generelle tips:

 • En skarpt blyant, et viskelær, og en linjal er nødvendig utsyyr du må ha med for tegning.
 • Tegn med blyant og ikke penn! Tegn med lette streker slik du kan viske ut om du tegner feil. Når du er fornøyd kan du heller tegne over med en hardere strek
 • Tegn kontinuerlige linjer, unngå å skisse!
 • Lag STORE tegninger
 • Bruk tid på å se på organismen før du begynner å tegne
 • For at tegningen skal være så nøyaktig som mulig må du se på:
  • Posisjonen til strukturene
  • Størrelsen til strukturene – sørg for at proporsjonene gjenspeiles i figuren din
  • Formen til strukturene – du har lov til å forenkle generelle former

Og husk – det handler ikke om å være kunstner! Følger du disse tipsene og har fokus på informasjon, kan du også lage informative tegninger!
Man kan beregne standardavviket ved bruke ett av de følgende alternativene: 1) Standardavviket er faktisk kvadratroten av varians. I Excel kan du derfor skrive inn: =ROT(VARIANS(...)). Eksempel: =ROT(VARIANS(A1:A100)).   2) Bruk funksjonen =STDAV.S(...) eller =STDAV.P(...) for å beregne standardavviket til henholdsvis et utvalg av populasjonen (sample), eller hele populasjonen.   […]

Hvordan beregne standardavvik