BIO101 – Organismebiologi

I kurset BIO101 – Organismebiologi er et av målene at dere skal bli presentert for generelle bygningstrekk hos sentrale organismegrupper via forelesninger og laboratorium øvelser. Klassiske dissekerings- og mikroskoperingsteknikker vil bli brukt til å demonstrere morfologiske strukturer og biosystematiske detaljer hos utvalgte planter og dyr. I praksis innebærer dette at etter dere har observert og eventuelt dissekert, skal dere vise hva dere har observert ved hjelp av vitenskapelige illustrasjoner. For å gjøre dette på en ordentlig måte, samt få journalene godkjent, har vi en del krav som vi skal gå gjennom her.

Haeckel Discomedusae

I vitenskapelige illustrasjoner ønsker vi:

 1. Klarhet – tydelige tegninger, unngå rot
 2. Nøyaktighet – tegn det du ser, ikke det du tror er forventet at du ser
 3. Informasjon – sett navn på alle strukturer

Generelle tips:

 • Tegn med blyant og ikke penn! Tegn med lette streker slik du kan viske ut om du tegner feil. Når du er fornøyd kan du heller tegne over med en hardere strek
 • Tegn kontinuerlige linjer, unngå å skisse!
 • Lag STORE tegninger
 • Bruk tid på å se på organismen før du begynner å tegne
 • For at tegningen skal være så nøyaktig som mulig må du se på:
  • Posisjonen til strukturene
  • Størrelsen til strukturene – sørg for at proporsjonene gjenspeiles i figuren din
  • Formen til strukturene – du har lov til å forenkle generelle former

Illustrasjon: Original: Ernst Haeckel. From: [1]. [Public domain], via Wikimedia Commons
Man kan beregne standardavviket ved bruke ett av de følgende alternativene: 1) Standardavviket er faktisk kvadratroten av varians. I Excel kan du derfor skrive inn: =ROT(VARIANS(...)). Eksempel: =ROT(VARIANS(A1:A100)).   2) Bruk funksjonen =STDAV.S(...) eller =STDAV.P(...) for å beregne standardavviket til henholdsvis et utvalg av populasjonen (sample), eller hele populasjonen.   […]

Hvordan beregne standardavvik