Hvordan beregne standardavvik


Man kan beregne standardavviket ved bruke ett av de følgende alternativene:


1) Standardavviket er faktisk kvadratroten av varians. I Excel kan du derfor skrive inn: =ROT(VARIANS(...)). Eksempel: =ROT(VARIANS(A1:A100)).

 

Skjermbilde 2016-11-28 23.27.312) Bruk funksjonen =STDAV.S(...) eller =STDAV.P(...) for å beregne standardavviket til henholdsvis et utvalg av populasjonen (sample), eller hele populasjonen.

 

Skjermbilde 2016-11-28 23.27.31Som vist i våre eksempler: skriv inn =STDAV.S(A1:A100) eller =STDAV.P(A1:A100).

 

 

Merk at funksjonen STDAV er egentlig en gammel funksjon, og at STDAV og STDAV.S er like. Det betyr at STDAV antar at A1:A100 (eller hvilket som helst annet argument mellom parantesene) er et utvalg av en populasjon, og IKKE hele populasjonen.

  Fant du det du lette etter? Did you find this helpful?
[Average: 0]