Hvordan beregne standardfeil av et gjennomsnitt


Man kan beregne standardfeil av et gjennomsnitt (SE) ved å dele standardavviket på kvadratroten av antallet verdier i datasettet (n). Det finnes ingen funksjon som kan beregne dette direkte i Excel, derfor må du beregne den i flere steg som forklart, og kan gjøres slik: =STDAV(...)/ROT(ANTALL(...)).

Skjermbilde 2016-11-29 08.38.54Du kan for eksempel skrive inn: =STDAV(A1:A100)/ROT(ANTALL(A1:A100)).

 

NB! Siden det er to måter å beregne standardavvik (som beskrevet her), må du tilpasse formelen og bruke enten STDAV.P eller STDAV.S, i stedet for STDAV. Merk at funksjonene STDAV og STDAV.S er like, som igjen betyr at Excel antar at A1:A100 (eller hvilket som helst annet argument mellom parantesene) er et utvalg (sample) av populasjonen, og IKKE hele populasjonen.

  Fant du det du lette etter? Did you find this helpful?
[Average: 0]