Mikrobiologi – Diauxi Forsøk


Presenteres av: Marius Rydningen Saltvedt

 

Diauxi er en mekanisme for regulering av enzymsyntese som kalles katabolitt represjon. Det viser seg at syntesen av forskjellige (uavhengige) katabolske enzymer er hemmet når en mikroorganisme utnytter (vokser på) en bestemt energikilde, som f.eks. glukose. Dersom vekstmediet i tillegg til glukose også har et annet substrat eller energikilde, vil ikke cellene syntetisere de enzymene som er nødvendige for å bryte ned det andre substratet før glukosen er brukt opp og katabolitt represjonen opphører. En vil derved få to vekstfaser der veksten i første fase skjer på glukose, etterfulgt av en lagfase før en igjen får en ny vekstfase på det andre substratet.

Her utfører vi et diauxi-forsøk med den Gram-negative bakterien V. natriegens ved bruk av glukose og rhamnose. V. natriegens vokser veldig raskt, med minste generasjonstid på ca. 10 minutter. Fra starten av eksperimentet følger vi veksten vha. turbiditetsmåling. Da måler vi absorbansen på 600nm ved bruk av et spektrofotometer. Den første målingen skjer etter 20 minutter, og deretter hver 10. minutt. Dataene føres i en tabell, og deretter kan man plotte dataene i Excel. Her er et eksempel på et dataset og den tilsvarende grafen. Dataene kan du nedlaste her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I videoen forklares det hvordan man lager denne grafen. Om du vil vite mer om oppretting av diagrammer i Excel, kan du trykke på de følgende lenkene:

 

  Fant du det du lette etter? Did you find this helpful?
[Average: 5]