BIO104 – Komparativ fysiologi

Kurset BIO104 – Komparativ fysiologi holdes av Sigurd Stefansson ved Institutt for biovitenskap. Dette kurset introduserer studente til de grunnleggende prinsippene for form og funksjon hos dyr, planter, og mikroorganismer, men fokus på hovedvekt på fysiologiske mekanismers /(“funksjon”) tilpasning til miljøet og bevaring av likevekt.

Et av labkursene tar for seg tofasevekst av bakterien V. natriegens på en blanding av glukose og rhamnose. Vi har laget en video tutorial som introduserer de praktiske aspektene av eksperimentet som forberedelsesmateriale for kurset. Denne videoen viser også hvordan du kan lage en graf i Excel fra et enkelt datasett (måling av absorbans) fra dette kurset. I tillegg finner du nyttige innlegg om hvordan du kan lage et enkelt linjediagram og endre aksenavn, farger, stil, osv.


 Presenteres av: Marius Rydningen Saltvedt   Diauxi er en mekanisme for regulering av enzymsyntese som kalles katabolitt represjon. Det viser seg at syntesen av forskjellige (uavhengige) katabolske enzymer er hemmet når en mikroorganisme utnytter (vokser på) en bestemt energikilde, som f.eks. glukose. Dersom vekstmediet i tillegg til glukose også […]

Mikrobiologi – Diauxi Forsøk