Vitenskapelige illustrasjoner – makroalger


Her går vi gjennom en mulig fremgangsmåte for hvordan du kan tegne makroalger. Husk at denne veiledningen ikke erstatter instruksjonene i lab heftet, dette er kun ment som et supplement.

Mulig fremgangsmåte

Det finnes mange måter å tegne en vitenskapelig illustrasjon, og her går vi gjennom en mulig fremgangsmåte. Se for deg at du skal tegne denne makroalgen:

Picture: Caroline Armitage

1. Start med å se nøye på prøven og prøv å identifisere alle strukturene. Vurder hva er viktig å få med i tegningen. For eksempel - Hva er de hovedstrukturene? Hvordan ligger de i forhold til hverandre? Hvor mange greiner har denne algen? Er det to reseptakler per stilk, eller en? Å ha disse detaljene klart for deg vil hjelpe deg mye når du begynner tegneprosessen.

2. Nå er du klar til å begynne å tegne! Start med å tegne hovedstrukturene med lett hånd.

Picture: Caroline Armitage

3. Fortsett så med de mindre strukturene. Husk å se på prøven mens du tegner, og sjekk at du ikke har glemt viktige detaljer.

Picture: Caroline Armitage

Picture: Caroline Armitage

4. Når du er fornøyd med tegningen din kan du gå over med en hardere strek, og deretter viske vekk unødvendig skisseringer.

Picture: Caroline Armitage

Picture: Caroline Armitage

5. Når du er ferdig med å tegne må du sette navn på strukturene. Det gjøres slik:

- Linjene skal være rette – bruk linjal!
- Linjen må starte på midten av strukturen.
- Ikke tegn pilspisser.

Inkluder også forstørrelse! I dette tilfellet kan du f.eks. skrive at makroalgen er ca 10 cm lang.

Husk figurtekst!

Picture: Caroline Armitage

Picture: Caroline Armitage

Oppsummering: Hvorfor blir denne figuren godkjent?

1. Klarhet: tegningen er stor og tydelig, og informasjonen er pent organisert.

2. Nøyaktighet: posisjon, størrelser, proporsjoner og form på de ulike strukturene er representert.

3. Informasjon: presis og figurteksten er selvforklarende.

Picture: Caroline Armitage

Eksempel på figur som ikke vil bli godkjent

1. Klarhet: tegningen er rotete.

2. Nøyaktighet:

- Proporsjonene er unøyaktige.

- Tegn på at markoalgen ikke har blitt observert i detalj: den har dikotom forgreining, den gorgreines ikke i 3 deler.
- Det kommer ikke tydelig fram at gassvesiklene og reseptaklene er to forskjellige strukturer.
- Fargen er feil, og det er tydelig at den ikke brukes til å referere til ulike strukturer.

3. Informasjon:

- Strukturen vesicles er plassert feil.
- Ingen andre strukturer er nevnt.
- Figurnummer og tekst mangler.
- Artsnavnet er ikke formattert riktig.

Picture: Caroline Armitage