Vitenskapelige illustrasjoner – mikroalger


Her går vi gjennom en mulig fremgangsmåte for hvordan du kan illustrere en mikroalge. Husk at denne veiledningen ikke erstatter instruksjonene i lab heftet, dette er kun ment som et supplement.

Se for deg at du skal tegne denne mikroalgen:

Mikroalge observert med x40 objektiv

1. Start med å se nøye på prøven og prøv å identifisere alle strukturene. Vurder hva er viktig å få med i tegningen. For eksempel - Hva er de hovedstrukturene? Hvordan ligger de i forhold til hverandre? Hva må inkluderes for at andre skal kunne gjenkjenne organismen? Å ha disse detaljene klart for deg vil hjelpe deg mye når du begynner tegneprosessen.

2. Nå er du klar for å tegne! Start med å tegne hovedstrukturene med lett hånd.

Mikroalge observert med x40 objektiv

Bilde: Hilde Strand Dybevik

3. Fortsett så med de mindre strukturene. Husk å se på prøven mens du tegner, og sjekk at du ikke har glemt viktige detaljer.

Mikroalge observert med x40 objektiv

Bilde: Hilde Strand Dybevik

4. Når du er fornøyd med tegningen din kan du gå over med en hardere strek, og deretter viske vekk unødvendig skisseringer.

Mikroalge observert med x40 objektiv

Bilde: Hilde Strand Dybevik

5. Når du er fornøyd med tegningen din må du:

- Vurdere om du har nok detaljer for at undervisningsassistenten kan kjenne igjen organismen. Spør gjerne undervisningsassistenten din når du er på laben!
- Inkludere målestokk. Bruk linjal når du tegner denne!
- Skrive figurtekst.